Rens S - Shampoo

Rens S - Shampoo

Regelmæssig pris 298.00 SEK tilbud

Testvindende (Technology World juni 2019) Purify S er en meget effektiv såkaldt "keramisk" shampoo, der giver en helt sindssygt glans. Takket være indholdet renser det ikke kun, men hjælper med at øge den eksisterende beskyttelse (foreslå forstørrelse eller brydning) til nye niveauer. Nu opdateret i V2, hvilket giver endnu mere glans, skum og øger afstrømningen yderligere!

Ja, som du forstår, det er en variant af Purify-shampoo, men med ekstra "keramiske" godbidder til den helt vanvittige glans. Hvad der adskiller min shampoo på markedet, og hvad jeg synes, gør produktet meget spændende, er rensegenskaberne sammen med den fuldstændigt sygende glans, det giver.

Produktet fungerer lige så rent som min sædvanlige Purify (lidt renere) men giver et niveau af glans, der er virkelig utroligt. Det hjælper med at øge overfladen nedenunder og er gjort for at være i stand til at binde til alle typer lakbeskyttelse og voks, da jeg har valgt rengøringsegenskaber og glans, så det ikke har nogen "indbyggede" dræningsegenskaber (næsten umuligt at fremstille et produkt, der yder maksimal ydeevne på alle hold uden at have lov til at "vælge" hvilke kvaliteter du vil tildele). Selvom jeg bemærkede, at det efter ca. tre til fire vaske ser ud til at hjælpe med at øge dræningen, selv når det efterlader en keramisk membran.

Så selvfølgelig er glansen det hele med shampooen, det giver virkelig så forbandet god glans. Det tager et par timer, før den maksimale glans er nået så har det brug for noget kurstid. Jeg er meget tilfreds med, hvor tykt og fint skummet er, hvor godt det glider, det giver handsken, og at det er meget tørt. Der er omkring to kapsler i en almindelig spand, der gælder (men prøv hvad du kan lide), det er cirka halvt så godt som almindelig rensning, men en flaske 500ml handler stadig om 50-vaske. Jeg tror dog, at det virkelig lever ud, når du laver stænk i lidt ekstra, der er ingen bedre rengøringsegenskaber, men glansen sprænger virkelig til et andet niveau. Blandingsforhold omkring 1: 1000.

1. Træk en stænk i lunkent vand.

2. Skyl med højtryksdyse i spanden for at aktivere skummet

3. Træk vaskehandsken med lige træk over køretøjets maling, og glem ikke at vaske handsken i din anden spand med rent vand af og til

4. Skyl og tør med høj kvalitet klud 5. Efter aftørring øges glansen gradvist den første 12-24h.

6. Jeg ved, glansen er absolut magiske Ps. Brug fordelagtigt mit keramiske hurtige lag Refract efter vask for at maksimere afstrømning og beskyttelse

Fungerer selvfølgelig kanon i skumpistol!


Sikkerhedsdatablade er tilgængelige på anmodning
Indeholder: <5%: amfotere overfladeaktive stoffer. 5-15%: anioniske overfladeaktive stoffer,
ikke-ioniske overfladeaktive stoffer. Konserveringsmidler: Methylisothiazolinon (MIT),
Benzisothiazolinon (BIT) og (BDA). Duft: Trans-2-HEXENAL, MET-
HYLCINNAMATE, PIPERONAL, ZIMTALDEHYD.

FARE: Irriterer huden. Forårsager alvorlig øjenskade. Skadelig lang-
tidseffekter for akvatiske organismer. Vask hænderne grundigt
efter brug. Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsesbeklædning / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
VED HUD: Vask med rigeligt vand. HVIS I ØJNE: Skyl forsigtigt
med vand i flere minutter. Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt
skyl. Kontakt omgående GIFTCENTRE / læge. Indholdet / beholderen
overlades til et anlæg til håndtering af farligt affald.