Opløs - Degreaser

Regelmæssig pris 98.00 SEK tilbud

Opløsning er en aromatfri kold affedtningsmiddel, der effektivt opløser asfalt, olie og andet petroleumsbaseret snavs. Kan påføres på både våde og tørre overflader.

Mere info kommer, hvordan det bruges osv.

1. Påfør jævnt over overfladen (normalt fra håndtagene og nedad).
2. Slip et par minutter
3. Skyl fra bund til top.
4. Fortsæt med det næste trin i din vaskeprocedure.

Ps. Selvfølgelig er det godt at bruge f.eks. Motorvask osv. Husk også, at produktet skal være lidt længere på overfladen ved kold temperatur. For at få den bedste effekt bør ekstrakt også bruges oven på opløsningen efter trin 2.


Sikkerhedsdatablade er tilgængelige på anmodning.


Fare: Kan være dødelig ved indtagelse og ind i luftvejene.
Gentagen kontakt kan forårsage tør hud eller hudrevner.
HVIS SVÆGT: Ring straks til et GIFTINFORMATIONSCENTER eller en læge.
Fremkald ikke opkast. Udsæt ikke for varme / gnister / åben ild.
Rygning forbudt. Hold fastlåst. Indholdet af beholderen overlades til en
godkendt affaldsanlæg. Indeholder aromatiske kulbrinter> 30%